دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ضوابط و مقررات

مختص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور است

دسترسی به سامانه

راهنمای کاربردی

ورود به سامانه

درخواست پست الکترونیک

ارسال درخواست از طریق آدرس پست الکترونیکی زیر امکان پذیر است registration@student.pnu.ac.ir

اعضای هیات علمی و همکاران اداری

ضوابط و مقررات

دسترسی به سامانه جدید

راهنمای کاربردی

ورود به سامانه

دسترسی به سامانه قدیم

راهنمای کاربردی

ورود به سامانه

ارتباط با ما

تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

مرکز فناوری اطلاعات


021- 2248 5078

021-2248 5079

NETadmin@pnu.ac.ir

www.pnu.ac.ir


آخرین تاریخ بروزرسانی : آبان ماه 1400